SENIORHÄLSOPROJEKTET Avslutat och sammanställt

SENIORHÄLSOPROJEKTET HT 2017!

Nu är vårt allra första Seniorhälsoprojekt sedan en tid avslutat och vi har nu sammanställt resultatet ifrån de tester deltagarna fick göra. De testades i rörlighet, styrka, kondition och balans. De fick även fylla i en enkät gällande levnadsvanor och psykisk hälsa. Dessa tester gjordes ca en vecka innan projektet startade och följdes upp med eftertester ca en vecka efter avslutad träningsperiod.

Vi såg glädjande nog en stor förbättring i samtliga tester och då framförallt i balanstestet samt i rörlighetstestet. Detta var ett ganska så väntat resultat och vi är övertygade om att det har att göra med att deltagarna har fått en bättre kroppskännedom samt en god muskel- och nervkontakt. Dessutom har både balans och rörlighet varit centrala delar under våra träningspass vilket såklart är en påverkande faktor. Ett resultat som däremot förvånar oss lite är att de ökat sin styrka så pass mycket på endast 10 veckor.

Deltagarna har även fått en allmänt ökad lust till att röra på sig, vilket vi bland annat märkte genom att de efterfrågade träning utöver våra inplanerade pass.
Den största skillnaden tycker vi oss se i just deltagarnas humör och inställning till träning och fysisk aktivitet samt att de även, enligt dem själva, känner sig mer tillfreds med sin vardag. En viktig del i den här förbättringen tror vi har att göra med den sociala delen av projektet, att det är samma grupp som träffas flera gånger i veckan, och att de kör med samma tränare. Dessutom har gruppen samlats för en gemensam fika efter varje träningspass där det funnits utrymme för vidare samtal och gemenskap.

Det här projektet har överträffat alla våra förväntningar och mål och vi ser hur viktigt detta projekt har varit för alla inblandade. Alla vet nog att det är hälsosamt att röra på sig men alltför många har svårt att ta steget fullt ut. Hur börjar man, vad har man på sig, vad ska man göra på gymmet och så vidare. Här fick de 24 testpersonerna hjälp att komma igång och en chans att förbättra både sin fysiska och psykiska hälsa och det är slående vilken stor betydelse det haft för alla och en var. Vi är mycket stolta och glada över utvecklingen av detta projekt och vi ser fram emot att göra mer sådant här framöver.

Är du nyfiken på att veta mer om detta projekt maila mikaela@sportsclubvallentuna.se.

Mer Nyheter