SENIORHÄLSOPROJEKTET Ny omgång för våren 2019

Under 2017 startade ett nytt hälsoprojekt för Vallentunas seniorer som blev mycket uppskattat av deltagarna. Nu är det dags att dra igång en ny omgång! Vill du vara med? Anmäl dig senast den 10 mars 2019.

Projektet är ett samarbete mellan Sports Club Vallentuna och socialförvaltningen i Vallentuna kommun.

Syftet med samarbetet är att stärka hälsan hos kommunens seniorer och vi vill med detta bidra till en bättre fysisk och social hälsa hos personer över 70 år.

Sveriges befolkning blir allt äldre vilket medför höga krav på god livskvalitet långt upp i åldrarna.
Genom hälsoprojektet vill kommunen tillsammans med Sports Club stärka seniorer till ett friskare, aktivt och mer självständigt liv.

Tanken är att få Vallentunas äldre att hitta motivation till att komma igång med träning och på så sätt stärka den fysiska hälsan. Samtidigt skapar gruppgemenskap motivation och välbefinnande hos deltagarna som stärker den sociala tillhörigheten.

Projektet ska genomföras enligt GIH-modellen som har utarbetats av Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Under totalt 10 veckor ska ett antal frivilliga seniorer träna 2 gånger i veckan. Under projektets gång får deltagarna göra ett antal tester för att mäta uppnådd effekt, vilket sedan redovisas till kommunen i augusti 2019. Max 24 personer kan delta i projektet.

Fakta om hälsoprojektet
- Vecka 10-11: urval av deltagare
- Vecka 12-13: projektstart med ett antal tester
- Vecka 14-23: träningsperiod 10 veckor
- Vecka 24-25: avslutande tester
- Resultatredovisning: augusti 2019
- Pris: 500kr/deltagare (Vallentuna kommun och Sports Club Vallentuna står för resterande omkostnader)

Kriterier
- Senior över 70 år
- Mantalsskriven i Vallentuna kommun
- Personen ska helst aldrig ha tränat fysiskt på gym eller i andra organiserade former alternativt ej motionerat rejält på många år
- Personen måste vara i sådan fysisk form att han/hon själv klarar av att ta sig till Sports Club Vallentunas lokaler. Eventuella resekostnader står deltagaren för.

Vill du eller någon du känner delta i projektet eller är nyfiken på att veta mer?
Kontakta Mikaela Lundkvist på mikaela@sportsclubvallentuna.se eller på 070-1475919.

Varmt välkommen med din anmälan senast den 10/3 2019.

Mer Nyheter