CORONAVIRUS Våra åtgärder

Vi tar spridningen av coronaviruset på allvar och följer myndigheternas rekommendationer gällande viruset. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit, och vad du som medlem kan göra.

Ingen i vår personal har besökt områden som av Utrikesdepartementet klassats som särskilda högriskområden för Coronaviruset.

Vi uppmanar våra medlemmar att iakttaga försiktighetsåtgärder generellt enligt de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.
Detta innebär bl.a. extra noga handhygien – tvätta ofta med tvål och vatten.

Vi har ökat städfrekvensen när det gäller frekventa kontaktytor (handtag, tangentbord, duschkranar etc.) men kan inte städa efter varje medlemskontakt. Vill du skydda dig extra så rengör du därför kontaktytor själv innan berör dem.

Om du känner dig sjuk råder vi dig som alltid (även utan Coronavirus) att avhålla dig från träning hos oss.

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten. Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det här på hemsidan.

Mer Nyheter