INFORMATION ANGÅENDE VÅRA BARNKURSER COVID-19

Vi får för närvarande en hel del frågor hur vi tänker runt den barnverksamhet vi bedriver.

Vi har landat i att så länge inte grundskolorna ska stängas så låter vi även barngrupperna fortgå, då vi anser att vi ska göra det vi kan för att hålla barnen i rörelse.

Däremot så skärper vi givetvis rutinerna kring hur dessa lektioner bedrivs, och undviker i möjligaste mån all form av fysisk kontakt. Ett undantag här är simskolan där läraren ofta behöver hålla barnen t.ex. i fötterna, då befinner vi ju oss dock i en ren miljö på grund av de klorerade bassängerna.

Vi behöver hjälpas åt, och vi ber alla barn som uppvisar någon form av sjukdomssymptom att stanna kvar hemma, vi gör givetvis likadant med vår personal.

Vi lägger för närvarande extra resurser på städning av alla ytor, och följer dagligen utvecklingen för att kunna anpassa verksamheten till de nya riktlinjer som kommer.

Har ni några frågor eller funderingar så är välkomna att maila kurser@sportsclubvallentuna.se.

Vänliga hälsningar
Sports Club Vallentuna

Mer Nyheter