VÅRA SAMLADE ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

Vi tar spridningen av Coronaviruset på allvar och följer myndigheternas rekommendationer gällande viruset. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit, och vad du som medlem kan göra.

ALLMÄNT
Var och en som har sjukdomssymptom ska hålla sig hemma. Det gäller såväl anställda medarbetare som medlemmar. Stanna hemma så länge du har symptom samt två extra dagar.
Vi uppmanar våra medlemmar att iaktta försiktighetsåtgärder generellt enligt de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Detta innebär bl.a. extra noga handhygien – tvätta ofta med tvål och vatten.

STÄD
- Vi har ökat städfrekvensen när det gäller frekventa kontaktytor (handtag, tangentbord, duschkranar etc.) men kan inte städa efter varje medlemskontakt. Vill du skydda dig extra så rengör du därför kontaktytor själv innan du berör dem.
- Vi har valt att ställa upp de dörrar där många människor passerar för att minska antalet kontaktytor.
- Tvål och torkpapper tillhandahålls vid samtliga vattenstationer.

GRUPPTRÄNING
Då folkhälsomyndigheten 1/4 gick ut med direktiven att undvika alla former av gruppsammankomster inomhus har vi tills vidare valt att ställa in all gruppträning i våra lokaler. Istället lägger vi mer fokus på utomhusklasser. Vi ber alla medlemmar respektera varandra och den oro som finns genom att följa instruktörernas anvisningar.

KURSER
Barn-/Vuxenkurser – De kurser det är praktiskt möjligt på har flyttat ut, övrig kursverksamhet så som simskolor och dans har uppehåll

SENIORER (över 70 år)
Med anledning av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så väljer vi att tills vidare ställa in alla våra aktiviteter för seniorer. Vi kommer att en gång i veckan lägga ut förslag på träning ni kan utföra hemma.

Då vi är rädda om er och värnar om er hälsa så har vi full förståelse för om ni väljer att inte komma till oss just nu. Har du frågor eller funderingar så ring eller maila oss så hjälper vi dig!

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten och uppdaterar denna information löpande. Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det här på hemsidan.

Mer Nyheter