SENIORHÄLSOPROJEKTET VÅREN-18 Avslutat och sammanställt

SENIORHÄLSOPROJEKTET VT 2018!

Under våren har vi kört seniorhälsoprojektet för fullt igen, denna gång med ca 40 seniorer igång under 10 veckor. Snittåldern i gruppen var 75 år och den äldsta deltagaren fyller nu i juni 92 år!

Nu är projektet sedan en tid avslutat och vi har sammanställt resultatet ifrån de tester deltagarna fick göra. De testades i rörlighet, styrka, kondition och balans. De fick även fylla i en enkät gällande levnadsvanor och psykisk hälsa. Dessa tester gjordes ca en vecka innan projektet startade och följdes upp med eftertester ca en vecka efter avslutad träningsperiod.

Precis som vid förra omgången så såg vi glädjande nog en stor förbättring i de flesta tester, men framförallt i balanstestet samt i rörlighetstestet.
Detta var ett ganska så väntat resultat och vi är övertygade om att det har att göra med att deltagarna har fått en bättre kroppskännedom samt en god muskel- och nervkontakt. Dessutom har både balans och rörlighet varit centrala delar under våra träningspass vilket såklart är en påverkande faktor.
Deltagarna har även fått en allmänt ökad lust till att röra på sig, vilket vi bland annat märkte genom att de efterfrågade träning utöver våra inplanerade pass.

Den största skillnaden tycker vi oss se i just deltagarnas humör och inställning till träning och fysisk aktivitet samt att de även, enligt dem själva, känner sig mer tillfreds med sin vardag. En viktig del i den här förbättringen tror vi har att göra med den sociala delen av projektet, att det är samma grupp som träffas flera gånger i veckan, och att de kör med samma tränare. Dessutom har gruppen samlats för en gemensam fika efter varje träningspass där det funnits utrymme för vidare samtal och gemenskap.

Eftersom vi gjort detta en gång tidigare så hade vi redan högt satta förväntningar och mål. Vi har med föregående projektgrupp sett både vilka fina resultat som är möjliga samt vad den sociala biten kan betyda för varje enskild deltagare. Vi är återigen både stolta, men lite överraskade och imponerade över de resultat som gruppen har fått på den här korta tiden.
Vi ser hur viktigt det här projektet är för dessa personer då vår uppfattning är att i princip samtliga är sådana som annars inte hade sökt sig till den här typen av verksamhet. Vår förhoppning och tro, är att de allra flesta även i denna omgång väljer att fortsätta med någon form av fysisk aktivitet, även om detta kanske inte sker just hos oss på Sports Club.
Vi är glada över att ha fått så ett frö när det gäller hur viktigt det är med fysisk aktivitet, även för en senior, och att det aldrig är för sent! Vi är mycket stolta och glada över utvecklingen av detta projekt.

Är du nyfiken på att veta mer om detta projekt maila mikaela@sportsclubvallentuna.se.

Mer Nyheter