MINSKAT ANTAL PÅ GRUPPTRÄNINGEN TILLS VIDARE

För att försäkra oss om att alla ska kunna hålla det säkerhetsavstånd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar så har vi beslutat att tills vidare dra ner antalet platser till ca hälften på våra klasser.

Vi ber alla medlemmar respektera varandra och den oro som finns genom att följa instruktörernas anvisningar. Utöver detta så ser vi gärna att ni är extra noga med att torka av er utrustning noga efter genomförd klass.

Även fortsättningsvis uppmanar vi alla som uppvisar någon form av symtom på sjukdom att hålla sig hemma.

Vi har fortsatt hög beredskap och dialog inom Sports Club för att kunna anpassa vår verksamhet till nya direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Med vänlig hälsning Personalen på Sports Club

Mer Nyheter