FUNKTIONELL TRÄNING Maskinparken förnyas

I slutet av november genomför vi den av många efterlängtade förändringen i Maskinparken. Vi kommer att ersätta ett antal Nautilus styrketräningsmaskiner som vi idag har alldeles för många av med en rejäl yta för funktionell träning och stretching. Vi behåller alla slag av Nautilus-maskiner men minskar med en av varje sort. Den funktionella ytan kommer att innehålla en tross med TRX, en DAP, kettle bells, fasta skivstänger, Keiser Infinity Trainer m.m.
Borttagning av maskinerna genomförs 16-17/11. Därefter kommer den funktionella ytan att ordnas i slutet av november. Observera att det praktiskt taget inte blir några inskränkningar i träningsmöjligheterna i Maskinparken under den period vi genomför förändringen.

Mer Nyheter