OMKLÄDNINGSRUM

Låsning av klädskåpen sker med ett chiparmband som varje gymmedlem har permanent eller lånar mot pant vid varje besök om du betalar engångsinträde.


I våra omklädningsrum för gymmedlemmar har varje dusch en dörr så att du duschar helt privat. Vill du även vara helt privat vid omklädningen så finns ett privat bås att använda.

omklädningsrum