SIMHALL

Entrépriser

 • Engångsentré Vuxen 100:-

  Fr.o.m. året man fyller 18

 • Engångsentré Barn/ungdom 50:-

  Fr.o.m. året man fyller 5

 • Klippkort Vuxen 10 besök 900:-

  Fr.o.m. året man fyller 18, giltigt 12 månader

 • Klippkort Barn/ungdom 10 besök 450:-

  Fr.o.m. året man fyller 5, giltigt 12 månader

 • Badårskort Vuxen 2500:-

  Fr.o.m. året man fyller 18, giltigt 12 månader

 • Badårskort Barn/Ungdom 1000:-

  Fr.o.m. året man fyller 5, giltigt 12 månader

 • Badårskort Familj 5500:-

  Max 2 vuxna samt familjens barn, giltigt 12 månader

Från det år man fyller 15 år kan man komma själv till simhallen (medtag ID). Från det år man fyller 11 år så kan man besöka oss utan en vuxen, med ett så kallat Bad-ID. 
Mer information får du i receptionen och av våra medlemsrådgivare.

Våra bassänger

Stora bassängen: 6 banor – 25×12,5 meter – 120-180cm djup – 27°C
Lilla bassängen: 12×6 meter – 130-150cm djup – 31°C
Bubbelpoolen: För max 9 personer – 35-36°C 
Plaskpoolen: För små barn – 20cm djup – 31°C

I simhallen har vi ovanligt mycket tider disponibla för motionssimning – särskilt kvällstid. På dagarna har vi skolsimning vissa tider, men minst två banor är alltid lediga för motionssimning.

Vattnet i vår 25-metersbassäng är ca 27 grader och i 12-metersbassängen är temperaturen ca 31 grader. Vi har dessutom en bubbelpool som håller ca 36 grader.

Vi erbjuder simkurser på olika nivåer, för både barn och vuxna. Slutligen erbjuds vissa tider för plask-och-lek för familjer med mindre barn.

Vattenklasser och övriga bassängaktiviteter

Aktuellt schema för vattenklasser finner du överst på vår hemsida under knappen “schema gruppträning”
Schema för övriga aktiviteter för våra bassänger finner du längst ned på vår hemsida under knappen “schema simhall”

Badårskort eller gymmedlemskap?

Funderar du på att köpa ett badårskort? Om du istället väljer ett gymmedlemskap som inkluderar simhallen får du utöver tillgång till gymverksamheten en rad fördelar gällande simhallen, exempelvis snabbare och enklare in- och utträdesrutiner, längre öppettider i simhallen, exklusivare omklädningsrum, vattenklasser utan extra kostnad.